Nye Askøy Vgs -Malermester Røed as utfører maler arbeidet!